Poza specjałami dostępnymi w restauracji, Gości odwiedzających targi Expo zapraszamy do naszego bistro mieszczącego się przed pawilonem na pierogi, drinki i ciasta.


Comment